Program DIY. Tryb warunkowy powstał z myślą o animatorach lokalnych stawiających swoje pierwsze kroki w pracy z ludźmi – mniej doświadczonych, ale czujących potrzebę działania na rzecz własnej społeczności, w której żyją lub pracują, jeszcze niezbyt pewnych, potrzebujących wsparcia.

Szukamy ludzi o dużej społecznej wrażliwości i determinacji w działaniu, którzy chcą traktować kulturę jako narzędzie do budowania świeżych i użytecznych rozwiązań dla społecznych problemów, zwłaszcza tych ważnych dla wsi.

DIY. Tryb warunkowy to pilotażowa edycja kompleksowego programu edukacyjnego dla początkujących animatorów społeczno-kulturowych z ośrodków wiejskich w Małopolsce. Program został opracowany w oparciu o ideę nauki w działaniu – w trakcie trwania programu 8 początkujących animatorów spotka się z doświadczonymi animatorami coachami, by pod ich czujnym okiem stworzyć i zrealizować działania dla społeczności lokalnej, w której żyją lub pracują. DIY. Tryb warunkowy to możliwość doświadczenia niezapomnianej przygody, podejmowanie ryzyka i przekraczanie ograniczeń, przyjemność i satysfakcja – to szansa na zrobienie czegoś dla siebie i dla innych.

 

Biorąc udział w programie:

– dzięki współpracy z animatorem coachem możesz zainicjować i przeprowadzić wakacyjny projekt edukacji kulturalnej dla dzieci w miejscowości, w której mieszkasz; dowiedzieć się, jak wygląda praca animatora społeczno-kulturowego i doświadczyć jej na własnej skórze;

– dzięki warsztatom z instruktorami czasu wolnego, artystami, aktywistami, technospołecznikami możesz nabyć umiejętności tworzenia ciekawych i atrakcyjnych spotkań dla społeczności, w której żyjesz lub pracujesz.

 

Każdy z wybranych przez nas uczestników uzyska bezpośrednie wsparcie doświadczonego animatora społeczno-kulturowego oraz grant w wysokości 2000 zł brutto na zrealizowanie swojego pomysłu. Wsparcie animatora będzie polegało na 90 godzinach współpracy przy komponowaniu i realizacji pomysłu – bezpośredniej w miejscu działania, mailowej, telefonicznej.

Uczestnicy wezmą również udział w 4 weekendowych spotkaniach warsztatowych Narzędziownika, dających praktyczne umiejętności i narzędzia animacyjne.

Program potrwa od kwietnia do grudnia 2015 roku.

Harmonogram spotkań w trakcie trwania programu.

 

INFORMACJE DODATKOWE

– Spotkania warsztatowe planowane są w weekendy (kwiecień, maj, czerwiec oraz wrzesień) po 8 godzin w sobotę i 8 godzin w niedzielę.

– Udział w programie jest bezpłatny.

– Zapewniamy noclegi i obiadokolacje w trakcie weekendowych warsztatów.

– Pokrywamy koszty dojazdu do miejsc realizacji warsztatów.

 

REKRUTACJA

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

– w wieku 18–35 lat,

– mieszkające lub pracujące w ośrodku wiejskim w Małopolsce,

– chcące zrobić coś dla siebie i dla lokalnej społeczności,

– mające pomysły na działania animacyjne w swoim środowisku.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2015 (do godz. 23.59) poprzez formularz zgłoszeniowy.

Z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu skontaktujemy się drogą mailową 23 marca 2015 r..

Rozmowy kwalifikacyjne za pośrednictwem Skype (drugi etap) odbędą się w dniach 25–31 marca 2015 r.

Wyniki drugiego etapu opublikujemy na stronie na stronie www.diy.mik.krakow.pl 1 kwietnia 2015 r.

 

REALIZACJA

Projekt DIY. Tryb warunkowy jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji: Weronika Idzikowska, idzikowska@mik.krakow.pl, tel.: +48 663 726 565