Zachęcamy do skorzystania z tegorocznej oferty szkoleniowej Małopolskiego Instytutu Kultury. Zaplanowaliśmy ją w bardzo praktycznej formule warsztatowej. Podczas każdego ze spotkań zaprezentujemy i przećwiczymy narzędzia pomocne w pracy animatorów, instruktorów i menedżerów kultury, bibliotekarzy, nauczycieli i działaczy społecznych. Warsztaty poprowadzą eksperci praktycy. Po każdym spotkaniu uczestnicy dostaną czas na konsultacje (online, telefonicznie) z osobą prowadzącą, ponieważ najważniejsze dla nas jest, aby zdobytą wiedzę i umiejętności mogli Państwo efektywnie wykorzystać w praktyce.

Tematy szkoleń wybraliśmy po rozmowach z osobami pracującymi w domach kultury i bibliotekach. Pytaliśmy o ich oczekiwania i potrzeby. Wzięliśmy też pod uwagę aktualne programy grantowe oraz trendy lokalne i globalne. W drugim półroczu 2018 zapraszamy na:

Ceny za udział w szkoleniach: od 50 do 200 zł brutto od osoby.

Szczegółowe informacje: Anna Miodyńska: szkolenia@mik.krakow.pl, tel. 604 104 443.

W pierwszym półroczu 2018, zaprosiliśmy na:

oferta konsultacji
i szkoleń

brak szkoleń

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności