Zachęcamy do skorzystania z tegorocznej oferty szkoleniowej Małopolskiego Instytutu Kultury. Zaplanowaliśmy ją w bardzo praktycznej formule warsztatowej. Podczas każdego ze spotkań zaprezentujemy i przećwiczymy narzędzia pomocne w pracy animatorów, instruktorów i menedżerów kultury, bibliotekarzy, nauczycieli i działaczy społecznych. Warsztaty poprowadzą eksperci praktycy. Po każdym spotkaniu uczestnicy dostaną czas na konsultacje (online, telefonicznie) z osobą prowadzącą, ponieważ najważniejsze dla nas jest, aby zdobytą wiedzę i umiejętności mogli Państwo efektywnie wykorzystać w praktyce.

Tematy szkoleń wybraliśmy po rozmowach z osobami pracującymi w domach kultury i bibliotekach. Pytaliśmy o ich oczekiwania i potrzeby. Wzięliśmy też pod uwagę aktualne programy grantowe oraz trendy lokalne i globalne. I tak, w pierwszym półroczu 2018, zapraszamy:

  • W styczniu: „Historie lokalne” – o tym, jak zrealizować projekt oparty o lokalne historie i jak zachęcić mieszkańców miasteczka, dzielnicy czy wioski do zapisywania lokalnych narracji;
  • w lutym: „Planowanie strategiczne” - o tym, jak w planowaniu długofalowym skutecznie używać przydatnych narzędzi: analizy SWOT, analizy otoczenia instytucji oraz drzewa celów;
  • w marcu: „Wizerunek domu kultury” – o tym, jak konsekwentnie budować markę instytucji kultury dzięki narzędziom promocji i marketingu;
  • w kwietniu: dwudniowy warsztat „Dobra przestrzeń dla kameralnego wydarzenia kulturalnego” – o tym, jak przygotować scenografię spotkania, małej wystawy lub występu i jak dzięki niej zrealizować cel tego wydarzenia;
  • w maju: „Animacja społeczną” – o tym, jakie pożytki płyną z odkrywania lokalnego potencjału i włączania mieszkańców w życie lokalnej instytucji kultury.

Ceny za udział w szkoleniach: od 50 do 150 zł brutto od osoby.

W czerwcu powiadomimy o planie szkoleń, które odbędą się od września do grudnia.

Szczegółowe informacje: Anna Miodyńska: szkolenia@mik.krakow.pl, tel. 604 104 443.

oferta konsultacji
i szkoleń

brak szkoleń

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności