Po dokładnym przestudiowaniu wszystkich zgłoszeń i podliczeniu punktów zapraszamy do udziału w programie DIY. Tryb warunkowy:

  1. K. Bugajska
  2. I. Górska
  3. K. Krawczyk – Łyżczarz
  4. K. Mroczek
  5. Ł. Przybyło
  6. E. Rusnak
  7. M. Samborek
  8. M. Skop – Trybulska

Każde zgłoszenie zostało ocenione punktowo. Interesowały nas zwłaszcza motywacje do wzięcia udziału w programie oraz spojrzenie na lokalną sytuację. Zaprosiliśmy osoby, które mogą najwięcej skorzystać z udziału w DIY. Tryb warunkowy.

Do wszystkich osób, które nadesłały do nas swoje zgłoszenia, w dniu jutrzejszym (2 kwietnia 2015 r. do godz. 18:00) zostaną rozesłane maile z bardzo ważnymi informacjami dotyczącymi naszych działań!