Imię


Nazwisko


Wiek


Telefon


Email


Miejsce zamieszkania


Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Jakie są Twoje zainteresowania i twórcze inspiracje? (2000 znaków)Dlaczego chcesz wziąć udział w programie? (1000 znaków)Czego oczekujesz od współpracy z animatorem? (1500 znaków)Dlaczego chcesz animować środowisko lokalne, w którym żyjesz? (1500 znaków)Jaki jest Twój pomysł na działanie z obszaru edukacji kulturalnej skierowane do dzieci z Twojej miejscowości? (1500 znaków)

Nasze wytyczne do działania:

-zaangażowanie minimum 30 dzieci;

-wydźwięk relacyjny: działanie projektowe będzie dotyczyło przestrzeni/historii lokalnej społeczności;

-wykorzystywanie potencjału lokalnych aktywistów/artystów;

-organizacja finałowego pokazu, na który zostanie zaproszona społeczność lokalna.Opisz miejscowość, w której chciałabyś/chciałbyś zrealizować działanie (1500 znaków)Skąd dowiedziałaś/eś się o programie? (300 znaków)